آمار و ارقام

بیشترین یاد شده
 1. Mehdi (32)
 2. S!RUS (22)
 3. Microtel (15)
 4. M-AUDIO (14)
 5. Ya Mahdi (12)
بیشترین یاد شده ها
 1. Secure (96)
 2. M-AUDIO (77)
 3. S!RUS (77)
 4. opera (25)
 5. ghamari76 (15)
بیشترین نقل قول شده
 1. S!RUS (1003)
 2. Secure (476)
 3. Microtel (323)
 4. SajjadKhati (268)
 5. M-AUDIO (167)
بیشترین نقل قول ها
 1. S!RUS (2073)
 2. Microtel (474)
 3. Secure (429)
 4. opera (416)
 5. SajjadKhati (311)