سلام
آیای نرم افزاری برای تولید زیرنویس خودکار انگلیسی ویدئوهای به زبان انگلیسی وجود داره؟ منظورم فیلم نیست، مثلا ویدیوهایی که آموزشی هستن و اصلا زیرنویسشون توی نت نیستن.