با سلام با تشرک از اشتراک
من نیازمند دایرتمعارف بریتانیکا کلمبیا و دیکشنری لانگ من بدون تلفظ هستم که حجمش کمه کسی اینارو نداره؟