لطفا درباره طریقه کار و همچنین در مورد حذف نرم افزار HomeGuard.Activity.Monitor توضیح دهید.و اینکه چطوری می تونم از تمام کارهایی که بر روی سیستم توسط دیگران انجام می شود عکسبرداری کنم.