سلام
من بازی کانتر کاندیشن زیرو رو تو سیستم نصب دارم.
به دلیل کمبود حجم میگم 1.6 رو نصب نکنم دیگه...
برای همین نسخه ای که دارم دقیقا برای آنلاین بازی کردنش باید چیکار کنم دقیق چی مراحلی برم ..؟
مرسی