سلاممن سعی میکنم واتس آپ رو روی گوشیم نصب کنم اما هر دفعه در پایان نصب میزنه برنامه با موفقیت نصب نشد. اونو با کامپیوتر نصب کردم اما ایندفعه موقع باز کردنش بهم میگه باید گوگل پلیو اپدیت کنی که اونم برای اپدیت شدنش کلی برنا مه ی دیگه رو میخواد که اپدیت بکنی و هزارتا دنگو فنگ دیگهتا چند وقت پیش واتس اپ + داشتم که اونم به رحمت عالی شتافتکسی راهنمایی داره؟