سلام من چی تی ای وی نصب کردم
انتی ویروسم نوت بود اصلا تو لیست سفید نمیرفت بازی فایلارو پاک میکرد و به فنا میداد من پاکش کردم نود32 رو

کرک 3dm ریختم رفتم بازیمم کمردم خارج شدم ویندوز دیفنتر کرکارو ویروس شناسایی کردو همرو پاکید سیوام پرید :/ باید چیکار کنم لطفا کمک کنید