درخواست نرم افزار برای رسد سیستم از راه دور بدون اینکه طرف بفهمه رو دارم

دقت کنن دوستان برای رسد و دیدن سیستم طرف مقابل از طریق شبکه کلی نرم افزار هست ولی هدف بنده نمایش سیستم طرف از طریق اینترنت می باشد

این طور که کنکاشی هم کردم این نرم افزار می تونه ولی این طور که دیدم اینم فقط شبکه هست ولی انگار تنظیمی داره که میشه از طریف نت دید و دوستان می تونن اگر تجربه ای دارن ارایه بدن
Net Monitor For Employees Pro