سلام دوستان
چرا در device manager ویندوز ۱۰ در زیر منوی

network adapters هیچ نشانی از کارت شبکه نیست ،حتی از منوی view هم
سخت افزارهای پنهان را فعال میکنم .