سلام ، دوستان متاسفانه زبان انگلیسی من خوب نیست ، توضیحات به فارسی هم جایی نبود متاسفانه !

دو موردی که مشخص کردم و system configuration هستن ، برای چی هستن و کارشون چیه ؟