سلام
بنده از داده هایی نمودار ستونی ایجاد کردم ولی چون مقدار یکی از نمودارها اختلاف زیادی با بقیه داره حاصل نمودار طوری است که ستون دارای مقدار زیاد بزرگ جلوه میکنه و متاسفانه بقیه ستون ها خیلی خیلی با مقدار کم جلوه میکند.یکی از دوستان کاری کرده که اختلاف سطح نمایشی ستون ها رو کم کنه ولی متاسفانه یادش نیس راهش رو.
کسی میتونه کمک کنه؟
ممنون