درود.
در اکسل، می‌خواهم دو یا سه ستون داشته باشم که یکی در میان فارسی و انگلیسی باشد. خوب، الان هر بار که کلیدِ «تب» (Tab) را می‌زنم و به خانه‌ای در ستونِ کناری می‌روم باید خودم دستی زبان را عوض کنم و این سرعت کل کار را پایین می‌آورد. در Word، وقتی برای یک ستون تعریف می‌کنیم که زبانش فارسی یا انگلیسی باشد، همین که وارد آن خانه می‌شویم زبان به صورت خودکار عوض می‌شود.
آیا راهی هست که در اکسل هم چنین چیزی رخ دهد؟
سپاسگزارم.