سلام
بعضی از دوستان گفتن میشه با نصب دو کارت شبکه روی کامپیوتر و نصب یک سری نرم افزار برای کاربران شبکه محدودیت اعمال کرد(حجم - سرعت )
به گونه ای که اینترنت از کارت شبکه اول وارد میشه. نرم افزار یه سری محدودیت اعمال میکنه و از کارت شبکه دوم اینترنت فرستاده میشه(کارت شبکه ای که قابلیت وایرلس داشته باش)
آیا چنین چیزی شدنیه؟
و اگه میشه باید چکار کنم. از اول بگید. چون چیزی نمیدونم.
ممنون