سلام

مودم USB Dell خريدم و با جديدترين درايور نصب کردم

به اينترنت ميتونم وصل بشم و مشکلي نيست

اما مشکل اصلي اينکه نميتونم فکس ارسال يا دريافت کنم

به شماره اي که به مودم وصله زنگ ميزنم اشغال ميزنه حتي وقتي که از دستگاه جداست و فقط سيم تلفن بهش وصله !!!! اما وقتي سيم را از مودم جدا ميکنم بوق آزاد ميزنه!!!

حالا ميخوام بدونم چيکار ميشه کرد؟ و چرا اشغال ميزنه؟!

ممنونم