سلام دوستان
چند وقت پیش تصویر سیستم قطع شد ،تعمیرکار گفت کارت گرافیک سوخته ،
کارت جدیدی خریدم و نصب کردم ،سیستمو که روشن میکنم دو بوق با فاصله 10ثانیه زده میشه اما تصویر نمیاد ،حتی وارد بایوس هم نمیتونم بشم ،بدون هیچ پیغام و نوشته ای،انگار مونیتور خاموشه، کارت گرافیک و رمو با سیستم دیگه ای چک کردم ،سالمه ،ایراد از مادربرده؟