دوستان اگه یو اس بسوزه باید برم دوباره مادربورد بخرم :اینجوری بصرفه تر نیست :حالا کی میبره تعمیر یه مادربورد دیگه میخرم فلش و کابل را میکنم توش عینه برق کار میکنه