سلام.لایسنس نورتون اینترنت سکوریتی میخوام کسی نداره؟
اخه فقط یه روز مونده چون تازه نصب کردم