سلام دوستان

من با ایجکس یک مقدار به یک صفحه php ارسال میکنم و نتیجه رو در صفحه اصلی نمایش میدم. (توسط رویداد onchange در select که گزینه های آن بر اساس select های قبل از آن نمایش داده می شود.)

اما می خوام کنار اون مقدار، مقدار یک متغیر php رو هم ارسال کنم و ازش برای کوئری گرفتن استفاده کنم و بعد اطلاعات رو طبق این دو مقدار در صفحه اصلی نمایش دهد.

تا الان من با تک مقداری کار کردم اما چند تا رو بلد نیستم.

کد کار هام رو تا الان در زیر میذارم: (البته خلاصه کد ها که اینجا لازم هست)

کد:
<script>
function showCourse(str) {
  if (str == "") {
    document.getElementById("txtHint").innerHTML = "";
    return;
  } else { 
    if (window.XMLHttpRequest) {
      // code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari
      xmlhttp = new XMLHttpRequest();
    } else {
      // code for IE6, IE5
      xmlhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
    }
    xmlhttp.onreadystatechange = function() {
      if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
        document.getElementById("txtHint").innerHTML = this.responseText;
      }
    };
    xmlhttp.open("GET","registergetcoursedetails.php?q="+str,true);
    xmlhttp.send();
  }
}
</script>


<?php student_id='123456'; ?><select name="getcourse" class="form-control" id="getcourse" onchange="showCourse(this.value)" required></select><div id="txtHint">لطفا دوره مورد نظر را انتخاب کنید و پس از بررسی اطلاعات دوره گزینه "ثبت نام" را کلیک کنید.</div>

بعد از ارسال، مقدار رو میگیرم و کوئریم رو انجام میدم (کد صفحه اجرای دستورات بر اساس مقدار ایجکسی ارسال شده)


کد:
$q = intval($_GET['q']);


اما حالا میخوام به جای یک مقدار، دو مقدار داشته باشم. یعنی اون متغیر student_id رو به صفحه اجرای دستورات ایجکسی هم ارسال کنم.

ممنون میشم کمکم کنید. ممنون