سلام ، آیا این بازدید اول شماست ؟ یا
تبلیغات در این انجمن
×
+
سفارش تبلیغات
صفحه 3 از 5 اولیناولین 12345 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 21 تا 30 از مجموع 49

موضوع: مثال هایی از توابع در زبان برنامه نویسی C

 1. #21
  عضو ثابت
  تاریخ عضویت
  Aug 2014
  ارسال ها
  69
  محصول امنیتی
  ESET NOD32
  تشکر تشکر کرده 
  32
  تشکر تشکر شده 
  389
  اعتبار کاربر
  1

  Post تابع strfrc_c

  این تابع، دو رشته str1 و str2 را با یکدیگر مقایسه می کند:
  • اگر رشته str1 حداقل حاوی یک کاراکتر باشد که در رشته str2 نیز یافت می شود (در مثال زیر، کاراکتر 1 و # نیز در هر دو رشته وجود دارند)، بنابراین« اولین کاراکتر یافت شده» توسط این تابع برگشت داده می شود. در غیر این صورت مقدار 0 برگشت داده می شود.
  • رجوع به تابع fillitoff و strcpy_v7
  • رجوع به تابع lookfor_c_v3  کد:
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h> /* for malloc() free() EXIT_SUCCESS */
  #include <string.h>
  
  #define MXSZ 1024
  
  int strfrc_c (const char*, const char*);
  
  int main ()
  {
    char *str1, *str2;
  
    str1 = (char*) malloc (MXSZ);
    str2 = (char*) malloc (MXSZ);
  
    fillitoff (str1, '\0', MXSZ);
    fillitoff (str2, '\0', MXSZ);
  
    strcpy_v7 (str1, "vT5...(1),#");
    strcpy_v7 (str2, "O_P[%]##\"1#{");
  
    printf ("%i\n", strfrc_c (str1, str2));
  
    free (str1);
    free (str2);
  
    return (EXIT_SUCCESS);
  }
  
  int strfrc_c (const char *str1, const char *str2)
  {
    for (; *str2; ++str2)
    {
     if (lookfor_c_v3 (str1, *str2) == 1)
       return (*str2);
    }
  
    return (0);
  }
  ویرایش توسط C89 : 19-01-2015 در ساعت 20:33

 2. کاربران : 6 تشکر کرده اند از شما C89 برای ارسال این پست سودمند:


 3. #22
  عضو ثابت
  تاریخ عضویت
  Aug 2014
  ارسال ها
  69
  محصول امنیتی
  ESET NOD32
  تشکر تشکر کرده 
  32
  تشکر تشکر شده 
  389
  اعتبار کاربر
  1

  Post تابع strfrc_s

  • رشته str1 می بایست شامل تمام کاراکترهایی که در رشته str2 یافت می شود نیز باشد، تا مقدار 1 برگشت داده شود. در غیر این صورت، 0 نیز برگشت داده می شود.
  کد:
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h> /* for malloc() free() EXIT_SUCCESS */
  
  #define MXSZ 1024
  
  unsigned int strfrc_s (const char*, const char*);
  
  int main ()
  {
    char *str1, *str2;
  
    str1 = (char*) malloc (MXSZ);
    str2 = (char*) malloc (MXSZ);
  
    fillitoff (str1, '\0', MXSZ);
    fillitoff (str2, '\0', MXSZ);
  
    strcpy_v7 (str1, "E.B.B.C.AAD");
    strcpy_v7 (str2, "A.BCDE-");
  
    printf ("%i\n", strfrc_s (str1, str2));
  
    free (str1);
    free (str2);
  
    return (EXIT_SUCCESS);
  }
  
  unsigned int strfrc_s (const char *str1, const char *str2)
  {
    while (*str2)
    {
     if (lookfor_c_v3 (str1, *str2) == 1)
       *str2++;
     else
       return (0);
    }
  
    return (1);
  }
  ویرایش توسط C89 : 20-01-2015 در ساعت 17:31

 4. کاربران : 5 تشکر کرده اند از شما C89 برای ارسال این پست سودمند:


 5. #23
  عضو ثابت
  تاریخ عضویت
  Aug 2014
  ارسال ها
  69
  محصول امنیتی
  ESET NOD32
  تشکر تشکر کرده 
  32
  تشکر تشکر شده 
  389
  اعتبار کاربر
  1

  Post نسخه اول تابع opcd2d

  این تابع، اعداد باینری (دودویی) را به اعداد صحیح تبدیل می کند.


  کد:
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h> /* for malloc() free() EXIT_SUCCESS */
  
  #define MAX_SIZE 1024
  
  unsigned long opcd2d_v1 (const char*);
  
  int main ()
  {
    char *bincode;
  
    bincode = (char*) malloc (MAX_SIZE);
  
    fillitoff (bincode, '\0', sizeof (bincode));
  
    strcpy_v7 (bincode, "11111111111111111111111111111111");
  
    printf ("%lu\n", opcd2d_v1 (bincode));
  
    free (bincode);
  
    return (EXIT_SUCCESS);
  }
  
  unsigned long opcd2d_v1 (const char *bin)
  {
    unsigned long dec;
    
    for (dec = 0; *bin; bin++)
    {
     if (*bin == '0' || *bin == '1')
       dec = dec * 2 + *bin - '0';
    }
    
    return (dec);
  }
  ویرایش توسط C89 : 17-01-2015 در ساعت 14:42

 6. کاربران : 5 تشکر کرده اند از شما C89 برای ارسال این پست سودمند:


 7. #24
  عضو ثابت
  تاریخ عضویت
  Aug 2014
  ارسال ها
  69
  محصول امنیتی
  ESET NOD32
  تشکر تشکر کرده 
  32
  تشکر تشکر شده 
  389
  اعتبار کاربر
  1

  پیش فرض تابع is_digit, is_upper, is_lower, up2low_c, low2up_c

  • is_digit وظیفه تشخیص کاراکترهای عددی را بر عهده دارد.
  • is_upper وظیفه تشخیص حرف بزرگ انگلیسی را بر عهده دارد. (C)
  • is_lower وظیفه تشخیص حرف کوچک انگلیسی را بر عهده دارد. (c)
  • up2low_c حرف بزرگ انگلیسی را به حرف کوچک آن تبدیل می کند. (C به c)
  • low2up_c حرف کوچک انگلیسی را به حرف بزرگ آن تبدیل می کند. (c به C)

  کد:
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h> /* for EXIT_SUCCESS */
  
  int low2up_c (int);
  int up2low_c (int);
  int is_upper (const int);
  int is_lower (const int);
  int is_digit (const int);
  
  int main ()
  {
    int c;
  
    c = 'c';
    if (low2up_c (c) == 'C')
     putchar (low2up_c (c));
  
    c = 'C';
    if (up2low_c (c) == 99)
     putchar (up2low_c (c));
  
    putchar (up2low_c (low2up_c (up2low_c (c))));
  
    c = '0';
    if (is_digit (c) && is_digit ('1') && is_digit ('4'))
     putchar ('C');
  
    return (EXIT_SUCCESS);
  }
  
  int low2up_c (int c)
  {
    if (is_lower (c))
     return (c -= 32);
    else
     return (c);
  }
  
  int up2low_c (int c)
  {
    if (is_upper (c))
     return (c += 32);
    else
     return (c);
  }
  
  int is_upper (const int c)
  {
    if (c >= 'A' && c <= 'Z')
      return (c);
    else
      return (0);
  }
  
  int is_lower (const int c)
  {
    if (c >= 'a' && c <= 'z')
      return (c);
    else
      return (0);
  }
  
  int is_digit (const int c)
  {
    if (c >= '0' && c <= '9')
      return (c);
    else
      return (0);
  }
  ویرایش توسط C89 : 14-01-2015 در ساعت 04:42

 8. کاربران : 2 تشکر کرده اند از شما C89 برای ارسال این پست سودمند:


 9. #25
  عضو ثابت
  تاریخ عضویت
  Aug 2014
  ارسال ها
  69
  محصول امنیتی
  ESET NOD32
  تشکر تشکر کرده 
  32
  تشکر تشکر شده 
  389
  اعتبار کاربر
  1

  پیش فرض تابع low2up_str و up2low_str

  • low2up_str حروف کوچک انگلیسی را به حروف بزرگ آن تبدیل می کند. (abc به ABC)
  • up2low_str حروف بزرگ انگلیسی را به حروف کوچک آن تبدیل می کند. (ABC به abc)
  • رجوع به تابع fillitoff و strcpy_v7

  کد:
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h> /* for EXIT_SUCCESS free () malloc () */
  
  #define MXSZ 1024
  
  char *low2up_str (char*);
  char *up2low_str (char*);
  
  int main ()
  {
    int c = 't';
    char *str;
  
    str = (char*) malloc (MXSZ);
    fillitoff (str, '\0', sizeof (str));
  
    strcpy_v7 (str, "C progrAmming lAnguage (1989)");
    puts (low2up_str (str));
  
    strcpy_v7 (str, "c PROGRaMMING LaNGUAGE (1989)");
    up2low_str (str);
    puts (str);
  
    free (str);
  
    return (EXIT_SUCCESS);
  }
  
  char *low2up_str (char *str)
  {
    char *str_ptr = str;
  
    for (; *str; ++str)
    {
     if (*str >= 'a' && *str <= 'z')
       *str -= 32;
    }
  
    return (str_ptr);
  }
  
  char *up2low_str (char *str)
  {
    char *str_ptr = str;
  
    for (; *str; ++str)
    {
     if (*str >= 'A' && *str <= 'Z')
       *str += 32;
    }
  
    return (str_ptr);
  }
  ویرایش توسط C89 : 17-01-2015 در ساعت 14:44

 10. کاربران : 2 تشکر کرده اند از شما C89 برای ارسال این پست سودمند:


 11. #26
  عضو ثابت
  تاریخ عضویت
  Aug 2014
  ارسال ها
  69
  محصول امنیتی
  ESET NOD32
  تشکر تشکر کرده 
  32
  تشکر تشکر شده 
  389
  اعتبار کاربر
  1

  پیش فرض تابع pushf


  کد:
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h> /* for EXIT_SUCCESS free () malloc () */
  
  #define MXSZ 1024
  
  char *pushf (const long max_size, char[], const long, long);
  
  int main ()
  {
    unsigned int pos;
    char *buff;
  
    buff = (char*) malloc (MXSZ);
    fillitoff (buff, '\0', MXSZ);
  
    printf ("%s\n", strcpy_v7 (buff, "C_Programming_Language"));
    printf ("%s\n\n", pushf (MXSZ, buff, 0, 3));
  
    fillitoff (buff, '\0', MXSZ);
  
    printf ("%s\n", strcpy_v7 (buff, "C_Programming_Language"));
    printf ("%s\n\n", pushf (MXSZ, buff, 14, 6));
  
    fillitoff (buff, '\0', MXSZ);
  
    printf ("%s\n", strcpy_v7 (buff, "C_Programming_Language"));
  
    for (pos = 1; pos < 50; pos += 2)
     pushf (MXSZ, buff, pos, 1);
  
    printf ("%s\n", buff);
  
    free (buff);
  
    return (EXIT_SUCCESS);
  }
  
  char *pushf (const long max_size, char str[], const long pos, long n)
  {
    if (max_size < 3 || pos < 0 || strlen_v7 (str, 0) <= pos || n < 1 || strlen_v7 (str, 0) + n > max_size-1)
     return (NULL);
  
    long i;
  
    for (; n > 0; --n)
    {
     for (i = strlen_v7 (str, 1); i >= pos; --i)
       str[i+1] = str[i], str[i] = ' ';
    }
  
    return (str);
  }
  ویرایش توسط C89 : 17-01-2015 در ساعت 15:02

 12. کاربران : 2 تشکر کرده اند از شما C89 برای ارسال این پست سودمند:


 13. #27
  عضو ثابت
  تاریخ عضویت
  Aug 2014
  ارسال ها
  69
  محصول امنیتی
  ESET NOD32
  تشکر تشکر کرده 
  32
  تشکر تشکر شده 
  389
  اعتبار کاربر
  1

  پیش فرض تابع add_c  کد:
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h> /* for EXIT_SUCCESS free () malloc () */
  
  #define MXSZ 1024
  
  char *add_c (const long, char[], const int, long, int);
  
  int main ()
  {
    char *buff;
  
    buff = (char*) malloc (MXSZ);
    fillitoff (buff, '\0', MXSZ);
  
    puts (strcpy_v7 (buff, ".........."));
  
    puts (add_c (MXSZ, buff, '*', 1, 'M'));
    puts (add_c (MXSZ, buff, 'C', 3, 'l'));
    puts (add_c (MXSZ, buff, '#', 3, 'R'));
    puts (add_c (MXSZ, buff, '+', 15, 'm'));
  
    free (buff);
  
    return (EXIT_SUCCESS);
  }
  
  char *add_c (const long max_size, char str[], const int c, long n, int side)
  {
    if (max_size < 2 || n < 1 || strlen_v7 (str, 0) + n > max_size-1)
     return (NULL);
  
    long i;
  
    switch (low2up_c (side))
    {
     case 'L' :
       pushf (max_size, str, i = 0, n);
       break;
  
     case 'M' :
       pushf (max_size, str, i = strlen_v7 (str, 0)/2, n);
       break;
  
     case 'R' :
       i = strlen_v7 (str, 0);
       break;
  
     default :
       return (NULL);
    }
  
    for (; n > 0; --n)
     str[i++] = c;
  
    return (str);
  }
  ویرایش توسط C89 : 17-01-2015 در ساعت 15:20

 14. کاربران : 2 تشکر کرده اند از شما C89 برای ارسال این پست سودمند:


 15. #28
  عضو ثابت
  تاریخ عضویت
  Aug 2014
  ارسال ها
  69
  محصول امنیتی
  ESET NOD32
  تشکر تشکر کرده 
  32
  تشکر تشکر شده 
  389
  اعتبار کاربر
  1

  پیش فرض تابع replace_c

  • این تابع کاراکتر new_c را جایگزین کاراکتر pre_c در رشته str می کند، و تعداد کاراکترهای pre_c یافت شده در رشته str را برگشت می دهد.
  • رجوع به تابع fillitoff و strcpy_v7

  کد:
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h> /* for EXIT_SUCCESS free () malloc () */
  
  #define MXSZ 1024
  
  unsigned long replace_c (char*, int, int);
  
  int main ()
  {
    char *str;
  
    str = (char*) malloc (MXSZ);
    fillitoff (str, '\0', MXSZ);
  
    puts (strcpy_v7 (str, "I-have-made-a-lot-of-mistakes,-but-i-am-still-alive..."));
  
    printf ("%lu\n", replace_c (str, '-', ' '));
  
    free (str);
  
    return (EXIT_SUCCESS);
  }
  
  unsigned long replace_c (char *str, int pre_c, int new_c)
  {
    unsigned long nc;
  
    for (nc = 0; *str; str++)
    {
     if (*str == pre_c)
     {
       *str = new_c;
       ++nc;
     }
    }
  
    return (nc);
  }
  ویرایش توسط C89 : 17-01-2015 در ساعت 15:29

 16. کاربران : 2 تشکر کرده اند از شما C89 برای ارسال این پست سودمند:


 17. #29
  عضو ثابت
  تاریخ عضویت
  Aug 2014
  ارسال ها
  69
  محصول امنیتی
  ESET NOD32
  تشکر تشکر کرده 
  32
  تشکر تشکر شده 
  389
  اعتبار کاربر
  1

  پیش فرض نسخه جدید تابع delete_c

  • این تابع pos-مین کاراکتر از رشته str را n-دفعه حذف می کند. درواقع کاراکتر بعد از pos-مین کاراکتر، جای آن را پُر می کند. این روند آنقدر تکرار می شود تا str به کاراکتر NULL برسد. در هر دور از حلقه while، یکی از n کم می شود. تابع تعداد کاراکترهای حذف شده را برگشت می دهد.
  • رجوع به تابع fillitoff و strcpy_v7


  کد:
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h> /* for EXIT_SUCCESS free () malloc () */
  
  #define MXSZ 1024
  
  long delete_c (char[], long, long);
  
  int main ()
  {
    char *str;
  
    str = (char*) malloc (MXSZ);
    fillitoff (str, '\0', MXSZ);
  
    puts (strcpy_v7 (str, "9876543210"));
  
    delete_c (str, 0, 3);
    puts (str);
  
    delete_c (str, 0, 1);
    puts (str);
  
    free (str);
  
    return (EXIT_SUCCESS);
  }
  
  long delete_c (char str[], long pos, long n)
  {
    if (pos < 0)
     return (-1);
  
    long i, nc;
  
    for (nc = 0; strlen (str) > 0 && n > 0; --n, ++nc)
     for (i = pos; str[i] = str[i+1]; ++i)
       ;
  
    return (nc);
  }
  ویرایش توسط C89 : 22-01-2015 در ساعت 03:33

 18. کاربران : 3 تشکر کرده اند از شما C89 برای ارسال این پست سودمند:


 19. #30
  عضو ثابت
  تاریخ عضویت
  Aug 2014
  ارسال ها
  69
  محصول امنیتی
  ESET NOD32
  تشکر تشکر کرده 
  32
  تشکر تشکر شده 
  389
  اعتبار کاربر
  1

  پیش فرض تابع delete_all_c


  کد:
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h> /* for EXIT_SUCCESS free () malloc () */
  
  #define MXSZ 1024
  
  unsigned long delete_all_c (char[], const int);
  
  int main ()
  {
    char *str;
  
    str = (char*) malloc (MXSZ);
    fillitoff (str, '\0', MXSZ);
  
    strcpy_v7 (str, " P r o g r a m m i n g");
  
    printf ("%lu\n", delete_all_c (str, ' '));
  
    free (str);
  
    return (EXIT_SUCCESS);
  }
  
  unsigned long delete_all_c (char str[], const int c)
  {
    unsigned long i, nc;
  
    for (nc = i = 0; str[i]; ++i)
    {
     if (str[i] == c)
     {
       delete_c (str, i, 1);
       --i, ++nc;
     }
    }
  
    return (nc);
  }
  ویرایش توسط C89 : 17-01-2015 در ساعت 15:42

 20. کاربران : 5 تشکر کرده اند از شما C89 برای ارسال این پست سودمند:


صفحه 3 از 5 اولیناولین 12345 آخرینآخرین

اطلاعات تاپیک

Users Browsing this Thread

در حال حاضر 1 در حال مشاهده این موضوع می باشد.. (0 کاربر و 1 مهمان در این انجمن حضور دارند)

موضوعات مشابه

 1. پاسخ ها: 2
  آخرين ارسال: 05-05-2017, 20:22
 2. راهنمایی در مورد ویروسی بودن یا نبودن فایلها وکرکها
  توسط Microtel در انجمن مباحث عمومی امنیت
  پاسخ ها: 4
  آخرين ارسال: 11-10-2013, 15:26
 3. سه بعدی دیدن فیلم هایی که سه بعدی نیستند در ایران !
  توسط paye2 در انجمن مباحث عمومی ویدئو
  پاسخ ها: 3
  آخرين ارسال: 01-10-2013, 13:30
 4. یه سوال درباره دامنه! - راهنمایی کنید
  توسط javadmo در انجمن سایر مباحث عمومی اینترنت
  پاسخ ها: 15
  آخرين ارسال: 28-09-2013, 20:13
 5. پاسخ ها: 0
  آخرين ارسال: 09-09-2011, 22:49

برچسب برای این موضوع

بوک مارک ها

بوک مارک ها

مجوزهای ارسال و ویرایش

 • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
 • شما نمی توانید به پست ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید فایل پیوست ضمیمه کنید
 • شما نمی توانید پست های خود را ویرایش کنید
 •