با سلام
لایسنس قرار گرفته در آخرین نسخه نرم افزار eplan موحود بر روی وب سایت سافت گذر تا چه تاریخی اکتیو است؟
از منابع متعددی دانلود کردم و همگی تا ماه ۴ سال ۲۰۱۷ اکسپایر شده بودند