سلام دوستان

من رو یندوز 8.1 از نرمفزار روت شده بلواستک استفاده میکنم

و هر قند شکنی رو این نرمفزار استفاده میکنم کانکت نمیشه... در صورتی که رو گوشی به راحتی کانکت میشن

مشکل کجاست؟