من FIFA12 دارم و میخواستم بدونم میتونم از طریق زیر ترکیب ها و تیم های بازی رو آپدیت کنم؟

Customise FIFA > Edit Teams > Change Squads/Rosters > Download Updates

یه همچین چیزی.