کسی میدونه چطور میتونم بدسکتور رو پاک کنم؟ با نرم افزار HDD Regenerator دو بار تست کردم ولی بدسکتوری پیدا نکرد. شاید من جایی از مسیر رو اشتباه میرم که بد سکتور رو پیدا نمیکنه.
ایا طبق این عکس هارد بدسکتور شده؟