سلام آیا بازی استراتژیک جدیدی به سبک بازی Rise of Nations وجود داره؟ یعنی اژدها و داییناسور و اینا توش نباشه! و همه چیزای طبیعی مثل اسب و تانکو هواپیما و اینجور چیزها از عصر هجر تا زمان حال پیشرفت کنه و منحصر به یک دوره از تاریخ هم نباشه.