سلام دوستان.
من تو بازی کردن این مدل بازی های استراتژیک مثل همین پادشاه آرتور یا جنگ های ناپلئون مشکل دارم.
گزینه هاشو نمیفهمم چیه و نمیدونم چکار کنم.
لطفا اگه کسی پاددشاه آرتور را بازی کرده یا بلده درباره این مشکل کمک کنه!ممنون