سلام. من متوجه نشدم که چطور باید نصبش کنم میشه به زبان سادتری توضیح دهید . ؟