سلام دوستان.
می خوام نرم افزار memtest رو روی فلش بریزم و از طریق فلش بوت شم و رم رو تست کنم.از طریق فرمان زیر در cmd فلش رو بوتیبل کردم و فایل های زیر رو کپی کردم روی فلش در اولویت های بوت گرینه رو گذاشتم روی USB-FDD اما فلش بوت نمیشه مشکل ار چیه؟
cmd
diskpart
list disk
select disk 1
clean
create partition primary
format fs=fat32 quick
active
boot.JPG