دورود برشما

در قسمت تنظیمات برنامه قسمتی دارد به نام mail server لطفا راهنمائی کنید چطور این قسمت را فعال کنم که فاکس به ایمیل ارسال شود

آیا امکان ست کردن ایمیل یاهو یا جی میل هم هست ؟

با سپاس