با سلام

من میخوام توی محیط dreamweaver کد PHP بزنم. راهی هست که من بین PHP و IIS ارتباط برقرار کنم؟ چنین چیزی داریم؟