سلام
اگر کسی Adobe Acrobat Pro DC 2015 را روی ویندوز ۷ شصت و چهار بیتی آلتیمیت نصب کرده و در حال حاضر از آن استفاده می کند، لطفاً امکان اکسپورت یا Save As Other فایل پی دی اف آن به وُرد ۲۰۱۰ را امتحان کند و ببیند آیا این امکان کار می کند یا نه و نتیجه را اطلاع دهد. با اینکه همین امکان در Adobe Acrobat XI Pro 11 نیز وجود دارد، ولی متأسفانه عملاً کار نمی کند! ظاهراً بخاطر مشکل نامعلومی در سازگاری با ویندوز، این نقیصه حتی در صورت نصب صحیح Adobe Acrobat Pro DC 2015 و انجام دقیق دستورالعمل این کار ممکن است باز هم پیش بیاید! قبلاً از توجه و کمک شما متشکرم.