دوستان سلام
من آموزش نرم افزار
Hiren's BootCD 15.1 Restored Edition 2.0 Fixed


رو میخوام لطفا هر که از دوستان اطلاعاتی راج بههر قسمت از این نرم افزار داره لطفا بیان کنه

ممنون