دانلود Daemon Tools Lite 4.46.1 با لینک مستقیم از سایت نرم افزار :
Changelog:

- SPTD 1.83 (Windows 8 support);
Bugs fixed:
- Minor fixes


OS: Windows XP/Vista/7/8
Language: ML
Release date: 06.11. 2012
Size: 14 MB