آره دوست من قبلا این مشکل هم برای من پیش اومده بود که در یه جای دیگه راهنماییم کرده بودن