سلام دوستان
دنبال یه نرم افزار ساده و سبک هستم که بشه فیلم رو صحنه آهسته کرد