سلام من نرم افزاری می خواهم که در فیلم مثلا مسابقه اتومبیل رانی است من با استفاده از این نرم افزار برروی این اتومبیل علامت گذاری و یا نشانه گذاری کنم فرقی نمی کند که این علامت ضربدر باشه و دایره و هرچی - و هرجا که این اتومبیل حرکت کند و با سرعت هم حرکت کند این علامت هم با هاش حرکت کند تا موقعی که متوقف شود آیا این نرم افزار وجود دارد اگر ممکن است راهنمایی کنید .