سلام.... فورا به نرم افزاری احتیاج دارم که بتونم از رو فیلم عکس بگیرم و سرعت شاتر هم داشته باشه، یعنی توی عکسم چند فریم از فیلم وارد بشه و تصویر حالت کشیده بشه. چنین نرم افزاری وجود داره؟