سلام
میخواستم با استفاده از نرم افزار شبیه ساز اندروید ممو... به اینترنت وصل شم..برای ثبت نام توسط برنام tictok
چجوری میتونم با نت کامپیوترم استفادش کنم....هرکاری کردم نشد!!
لطفا کمک کنید...