سلام،

از اساتید کسی pdf کتاب دینامیک مریام ویرایش هفتم رو داره؟


خیلی ممنونم