سلام دوستان،میدونم سؤالم بی ارتباط به انجمن ولی خیلیم بی ارتباط نیست کسی تو انجمن هست که به نرم افزارGIS تسلط داشته باشه دوستان???