Directx چطور کار مي کند؟

در ابتدايي ترين سطح Directx به عنوان يک واسطه بين سخت افزار در کامپيوتر شخصي و خود ويندوز، بخشي از API ويندوز يا واسطه برنامه نويسي برنامه هاي کاربردي Application Programming Interface است. براي مثال هنگامي که نويسنده يک برنامه بازي مي خواهد يک فايل صوتي اجراء شود، صرفاً فراخواني (call) به تابع کتابخانه (library function)صحيح مي باشد. هنگامي که بازي اجراء مي شود، عملکرد مزبور Directx API را فرا مي خواند که به نوبه خود فايل صوتي را به اجراء در مي آورد. برنامه نويس به دانستن نوع کارت صدايي که با آن سروکار دارد، توانايي هاي کارت مزبور و چگونگي مکالمه با آن نياز ندارد. ماکروسافت Directx را فراهم آورده است و سازنده کارت صدا نيز درايوي که توان اجراي Directx را داشته باشد فراهم کرده است.

برنامه نويس تقاضاي صدايي که بايد اجراء شود را مي نمايد و صوت مزبور اجراء مي شود بدون توجه به دستگاهي که صدا روي آن بايد اجرا شود. از ديدگاه ما به عنوان بازيکنان نيز Directx .
3
ا110وضاع را بطرز غير قابل باوري تسهيل مي نمايد، حداقل بصوت تئوري. شما کارت صداي جديدي را جايگزين کارت قديمي تان مي کنيد و کارت جديد به همراه درايو مي آيد. دفعه بعد که بازي مورد علاقه خود را بازي کرديد، هنوز مي توانيد صداها و موسيقي آن را شنيده و ناچار به انجام هيچگونه تغييرات پيکربندي پيچيده اي نمي باشيد. در ابتدا، Directx زندگي خود را به عنوان يک Toolkit ساده آغاز نمود: سخت افزارهاي اوليه محدود بوده و صرفاً گرافيکي بسيار ابتدايي مورد نياز بود. با تکامل نرم افزارها و سخت افزارها از نظر پيچيدگي، Directx نيز تکامل يافت. اکنون Directx بسيار بيشتر از يک Toolkit گرافيکي بوده و اصطلاح مزبور، در بر گيرنده گزيده گسترده اي از روتين ها مي باشد. براي مثال روتين DirectInput مي تواند با همه گونه ابزار ورودي از ماوس دو دکمه اي گرفته تا جوي استيک هاي پيچيده مخصوص عمليات پرواز سروکار داشته باشد و ساير بخش ها شامل DirectSound براي ابزارهاي صوتي است و DirectPlay که يک Toolkit براي بازي هاي چند بازيکني Online فراهم آورده است.

نسخه هاي Directx ( البته Directx نيز به تازگي وارد بازار شده است )اين واسطه بر روي کليه نسخ ويندوز از ويندوز گرفته تا ويندوز سرور به همراه کليه نسخ في مابين آن ها اجراء مي گردد. ليکن اين Toolkit بر روي ويندوز اجراء نمي شود: اگر دستگاهي داريد که روي آن ويندوز نصب شده است، ناچاريد به استفاده از نسخه قديمي تر و کم توان تر مي باشيد. ويندوز نيز نيازمند نسخه خاص خودش است که در اين مورد خاص Directx است. با اين همه نسخ متفاوت Directx که درسنوات متمادي در دسترس قرار گرفته است، رديابي نسخه هايي که به آن ها نياز داريد مشکل و مشکل تر مي شود.

در همه موارد به جز موارد بسيار نادر، کليه نسخ Directx قابليت سازگاري با نسخ قديمي تر را نيز دارند. يعني بازي هايي که مي گويند نيازمند Directxهستند، به راحتي با نسخه هاي جديد تر نيز اجراء خواهند گرديد، ولي با نسخ قديمي تر خير. بسياري از عناوين جديد بازي ها بطور دقيق اعلام مي نمايند که نيازمند Directx بوده و بدون نصب دقيقاً آخرين نسخه آن، اجراء نخواهد گرديد. اين امر بخاطر آن است که بازي هاي مزبور از ويژگي هاي جديدي که با اين نسخه معرفي گرديده است، استفاده مي نمايند.
البته ديده شده که برنامه نويسان تنبل نيز گاهي آخرين نسخه Directx را به عنوان نسخه مورد نياز بازي خود معرفي مي کنند، در حاليکه بازي مورد بحث از هيچ کدام از موارد تقويت يافته جديد استفاده نمي کند. ليکن به طور کلي، اگر عنوان يک بازي به نسخه اي از Directx به اين صورت پيوند خورده باشد، قبل از اينکه بتوانيد بازي کنيد، لازم است Directx خود را ارتقاي دهيد. اصلاحات انجام گرفته در ريشه کد Directx بدين معناست که ممکن است حتي در بعضي از بازي ها بهبودهايي را پس از ارتقا به آخرين نسخه ساخته شده از Directx ، مشاهده نماييد. دان لود و نصب Directx نيز نبايد چندان پيچيده باشد.

ارتقاي Directx

کليه نسخ قابل دسترس ويندوز به هرماه شکلي از Directx به عنوان جزئي از هسته (core) سيستم، که قابل حذف نمي باشد مي آيند. ليکن بسياري از بازي هاي جديد نيازمند آخرين نسخه Directx جهت اجراي کامل و يا اصولاً هر گونه اجرائي مي باشند.عموماً بهترين محل جهت نصب آخرين نسخه Directx، بخش اختصاص يافته به آن در سايت اينترنتي مايکروسافت مي باشد که در آدرس www.microsoft.com/windows/directx يافت مي شود. مي توانيد يک installer ساده را دانلود کنيد که هنگام نصب به نوبه خود آن اجرايي که سيستم جهت ارتقا نياز دارد را دانلود مي نمايد و يا بسته نرم افزاري توزيع شده را به طور کامل جهت نصب Offline بعدي دانلود نماييد. منبع خوب ديگر براي Directx خود بازي ها هستند. اگر بازي به نسخه خاصي از Directx نياز داشته باشد، نسخه مزبور روي CD نصب بازي خواهد بود و ممکن است حتي به طور خودکار توسط Installer بازي روي سيستم نصب گردد.تشخيص علت مشکلات

تشخيص علت مشکلات نصب Directx مي تواند مشکل ساز باشد، به خصوص اگر ندانيد کداميک از اجزاي آن سبب از کار افتاده بازي جديدي شده است که به تازگي خريداري نموده ايد. خوشبختانه، مايکروسافت يوتيليتي مفيد به نام Directx Diagnostic Tool را فراهم کرده، هر چند که آن را مشخص نساخته است. اين ابزار را در هيچ نسخه اي از ويندوز در منوي Start نمي توانيد بيابيد و هر نسخه ويندوز نيز ابزار مزبور را در جايي متفاوت با ساير ويندوزها نصب کرده است. راحت ترين راه استفاده از اين ابزار چنين است که کادر محاوره RUN را در منوي Start باز و در آن dxdiag را تايپ و سپس روي OK کليک کنيد. هنگامي که اين برنامه براي اولين بار بارگذاري مي شود، چند ثانيه اي طول مي کشد تا نسخه نصب شده Directx را بررسي کرده و مشکل را بيابد. ابتدا برگه Directx File
اطلاعاتي راجع به هر يک از فايل هايي که نسخه نصب شده مورد استفاده قرار مي دهد را نشان مي دهد. بخش Notesدر ذيل برگه مزبور نيز ارزش بررسي را دارد، زيرا فايل هاي مفقودي يا معيوب در اينجا علامتگذاري مي گردند.برگه هايي که علامت هاي Display ، Music، Inputو Network را دارند، همگي با مناطق خاص همنام خود در Directx مرتبط مي باشند و بجز برگه Input ابزارهايي را جهت آزمايش عملکرد صحيح برروي سخت افزار دستگاه در اختيارتان مي گذارند. نهايتاً برگه Move Helpروشي مفيد جهت شروع Directx Troubleshooter را فراهم مي آورد که ابزار حل مشکل خط ساده مايکرو سافت براي بسياري از موارد معمول و عمومي Directx مي باشد.WWW.KARPARDAZ.IR