من ریست فکتوری و ریست کلی هم انجام دادم . گوشی رو هم هک کرده ام و برنامه نصب و اجرا می کنم . نسخه های قبلی برنامه هارو رو نصب و اجرا می کنه ولی قبلی ها که که قبلا نصب بوده مشکل داره !!