سلام بر همگی
دوستان کسی دیکشنری پزشکی انگلیسی به فارسی سراغ نداره؟
برای نوکیا s60 v3 یا جاوا
کل گوگل رو گشتم، چیز بدرد بخور پیدا نشد..