سلام نرم افزاری نیست بازی warships را ه ک کنه تمام کشتی باز بشن بتونم بخرم