دوست عزیز دیگه کشیدن یک تصویر از محل زیر ادیتور به محل متن که آموزش نداره!!!!
خیلی واضحه