در فایر فاکس هنگام چاپ تاریخ تولد بصورت سر و ته چاپ میشود راهکار چیست ؟

مثلا تاریخ تولد 1370/06/30 هنگام چاپ بدین شکل افتاده 30/06/1370