سلام
دوستان کسی نرم افزاری داره برا کرک کردن ( از بین بردن سریال نامبر ) برنامه ها من یه برنامه حسابداری مالی هس سریال میخواد