سلام
وقت بخیر
یک رامی رو پیدا کردم و می خوام نصب کنم که با ارور contact the system administrator مواجه می شوم در سایتهای راهنمای ال جی گفتن که باید Visual C++ Redistributable نصب کنم و من نصب کردم اما همچنان این ارور ظاهر می شود.
عکس
این رام هم دانلود شده:
LG_Velvet_LMG910EMW_G910EMW30b_00_0918_IBR_12

آیا زبان فارسی پشتیبانی می کند؟این رام هم دانلود شده:
LG_Velvet_LMG910EMW_G910EMW30b_00_0918_IBR_12

آیا زبان فارسی پشتیبانی می کند؟